Hoppa till innehåll

EU-lagstiftning
Regeringen understöder en höjning av tullarna på spannmål som importeras från Ryssland

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 13.47
Pressmeddelande

EU bereder höjningar av de tullar som tas ut på spannmål, oljeväxtfrön och därav framställda produkter som importeras från Ryssland och Belarus. Regeringen understöder förslaget till förordning.

Importörerna betalar för närvarande låga tullar eller inga tullar alls på dessa produkter. Det har bedömts att Ryssland snabbt kan styra betydande mängder export till EU. Ett plötsligt flöde av produkter skulle störa marknaden inom unionen.

Dessutom finns det bevis för att Ryssland olagligt tagit över stora mängder spannmål och oljeväxtfrön som producerats i Ukraina. Ryssland använder produkterna olagligt, exporterar dem och påstår att de är ryska.

Regeringen informerar riksdagen

Europeiska kommissionen föreslår en ändring av EU-förordningen som höjer tullarna på spannmål, oljeväxtfrön och därav framställda produkter som importeras från Ryssland och Belarus. Regeringen anser att förslaget kan antas.

Regeringen sände en U-skrivelse om ärendet till riksdagen onsdagen den 8 maj. U-skrivelser används i samband med EU-ärenden när det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Ytterligare information:
Upi Talsi, specialsakkunnig, tfn 02955 30868, upi.talsi(at)gov.fi