Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rekommendationer för lagberedningen under undantagsförhållandena

Justitieministeriet
1.4.2020 16.14
Nyhet

Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen, som består av företrädare från olika ministerier, har gett rekommendationer om de allmänna principer som ska iakttas vid lagberedningen under undantagsförhållandena.

Under de rådande undantagsförhållandena lägger regeringen även fram sådana förslag som inte grundar sig på beredskapslagstiftningen. När det gäller dem kan man i praktiken bli tvungen att avvika från de normala förfarandena.  

Till exempel remissbehandlingen kan slopas om situationen så kräver. Att avvika från lagens krav på hörande är inte möjligt ens under undantagsförhållanden, men man kan vara flexiblare när det gäller hur det genomförs.

Även under undantagsförhållanden är det ytterst viktigt att se till att riksdagen får behövlig och tillräcklig information för att kunna fatta beslut.  

Ytterligare information: Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 083, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen