Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Mikko Könkkölä föreslås bli utnämnd till president vid Helsingfors hovrätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2009 12.20
Pressmeddelande -

Regeringen har idag gjort en framställning om att Mikko Könkkölä utnämns till president vid Helsingfors hovrätt fr.o.m. 1.10.2009. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen på fredagen den 15 maj 2009.

För närvarande är Mikko Könkkölä president vid Vasa hovrätt. Tidigare har han varit bland annat justitieråd i högsta domstolen och arbetat som lagstiftningsdirektör vid justitieministeriet.

Tjänsten ledigförklarades eftersom nuvarande president vid Helsingfors Lauri Melander går i pension i början av oktober. Ingen annan sökte tjänsten.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Heikki Liljeroos, tfn (09) 1606 7608
e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen