Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Minister Henriksson: beredningen av en redogörelse för rättsvården inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2021 14.07
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat inleda beredningen av en redogörelse för rättsvården. Målet är att ge beslutsfattarna en övergripande och uppdaterad bild av rättsvårdens tillstånd i Finland. Redogörelsen bereds av justitieministeriet.

Behovet av en redogörelse lyftes fram i våras av riksdagens lagutskott. Oron över rättsstaten och rättsvårdens verksamhetsförutsättningar har diskuterats under hela valperioden och justitieministeriets förvaltningsområde har upprepade gånger anvisats tilläggsresurser på grund av den otillräckliga basfinansieringen. Samtidigt har det blivit klart att de resurser som myndigheterna i en rättsstat förfogar över också måste ses som en helhet. Därför sammanställs nu en redogörelse med målet att trygga verksamhetsförutsättningarna genom en granskning som överspänner mer än en valperiod.

- Medborgarna måste kunna lita på att grunden för vår rättsstat är stabil och fungerande. Det är utmärkt att vi nu med hjälp av redogörelsen får en helhetsbild av rättsvården i Finland. Det här är den första redogörelsen om rättsvården som görs och den kommer att fungera som ett viktigt verktyg för kommande regeringar, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I redogörelsen kommer man att ge en täckande och jämförbar lägesbild av nuläget inom rättsvården och den närmaste tidens utvecklingsutsikter samt föreslå behövliga fortsatta åtgärder. Beslut om anslagen för rättsvården fattas alltid som en del av ram- och budgetförfarandet.

Redogörelsen gäller domstolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen samt rättshjälpen och intressebevakningen.

Redogörelsen lämnas till riksdagen hösten 2022.

Mer information:
Mikaela Nylander, statssekreterare, tfn 0295 150 110, [email protected]
Pekka Timonen, kanslichef, kontakter: administrativ assistent Paula Kattelus, tfn 0295 150 272, [email protected]

Kanslichefens kontaktuppgifter har korrigerats 15.10.2021 kl 16.08.

 
Tillbaka till toppen