Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Henriksson besöker Budapest och Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2021 9.45
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i Europarådets justitieministermöte i Budapest den 5 oktober och i RIF-rådets (rådet för rättsliga och inrikes frågor) möte i Luxemburg den 7 oktober.

På Europarådets justitieministermöte diskuterar ministrarna utmaningarna inom och resultaten av digitaliseringen av rättsvården samt tryggt utnyttjande av artificiell intelligens i rättsprocesser. Under besöket kommer minister Anna-Maja Henriksson också att ha bilaterala möten med Ukrainas justitieminister Denis Maljuska och Ungerns justitieminister Judit Varga.

På EU:s justitieministermöte behandlas främjandet av barns rättigheter

På RIF-rådets möte i Luxemburg är avsikten att justitieministrarna ska anta rådets slutsatser om EU:s rekommendationer i anslutning till genomförandet av strategin för barns rättigheter. EU:s strategi för barns rättigheter är en viktig del av det strategiarbete som bygger på en gemensam europeisk tradition av mänskliga rättigheter och som främjar tillgodoseendet av barnens rättigheter.

På mötet ska ministrarna dessutom diskutera frågor som rör häktning. EU:s medlemsstater har redan förbundit sig bland annat till flera av Europarådets rättsnormer om häktning. Ministrarna granskar nu metoder för att främja verkställandet av regleringen och stärka förtroendet mellan medlemsstaterna.

Ministrarna får också ta del av en lägesrapport om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), som inledde sin verksamhet i somras. Myndigheten har redan fått många rapporter och inlett utredningar om misstänkta bedrägerier som riktar sig mot EU:s medel.

I samband med mötet träffar minister Henriksson också Frankrikes justitieminister Éric Dupond-Mortin. Frankrike inleder sitt EU-ordförandeskap i början av nästa år. Minister Henriksson besöker dessutom Europeiska unionens domstol i Luxemburg och träffar domstolens president Koen Lenaerts och de finländska domarna vid domstolen.

Mer information:
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor

De viktigaste uppgifterna för Europarådet är att främja de mänskliga rättigheterna, den parlamentariska demokratin och rättsstatsprincipen. Viktiga verktyg i detta arbete är de avtal som är bindande för medlemsländerna och uppföljningen av dem. Till organisationen hör sammanlagt 47 stater. I år har det förflutit 70 år sedan rådet inrättades.

 
Tillbaka till toppen