Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Henriksson: Vi behöver en ingående diskussion om Olycksutredningscentralens iakttagelser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2021 13.55
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog i dag på statsrådets vägnar emot Olycksutredningscentralens utredningsrapport om åtgärder i samband med coronapandemin under första hälften av 2020. Syftet med de säkerhetsrekommendationer som getts utifrån utredningen är att säkerställa att motsvarande situation kan hanteras bättre om den upprepas.

Statsrådet gav den 3 september 2020 Olycksutredningscentralen i uppdrag att undersöka coronapandemins första skede fram till slutet av juli 2020 som en sådan exceptionell händelse som avses i lagen om säkerhetsutredning av olyckor. För uppdraget tillsatte Olycksutredningscentralen en bred expertgrupp, som leddes av Kai Valonen, ledande forskare vid Olycksutredningscentralen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson anser det vara viktigt att en oberoende aktör som Olycksutredningscentralen har gjort en professionell och opartisk analys av ledningen av coronakrisen och åtgärderna i samband med den. Henriksson sade också att hon förväntar sig att rapporten får den uppmärksamhet som den förtjänar och att den leder till en ingående diskussion.

- Syftet med utredningen är att dra lärdomar av det som hänt och att peka på sådana utvecklingsobjekt som kan åtgärdas för att bättre kunna hantera motsvarande situationer i framtiden. De rekommendationer och förslag till förbättringar som ingår i rapporten ska inte betraktas som kritik eller som en förteckning över brister. Det utförda arbetet ger oss en grund för att förbättra förvaltningens funktion och göra medborgarnas vardag smidigare i kommande kriser, konstaterade Henriksson.

Utredningen upptäckte utvecklingsobjekt både i vår egen myndighetsverksamhet och internationellt. I utredningsrapporten presenteras ett antal iakttagelser som gäller hanteringen av pandemiläget och sammanlagt tolv rekommendationer. Rekommendationerna gäller bland annat verksamhetsmodeller för krisledning, informationsgången, befogenhetsförhållanden och beredskap samt tillgången till information och förmågan att snabbt ta fram nya digitala lösningar. Rekommendationerna riktar sig till flera olika förvaltningsområden.

I rekommendationen till justitieministeriet uppmanas ministeriet att utarbeta en lagstiftningsram för att statsrådet vid en omfattande kris ska kunna styra regionförvaltningsverken och kommunerna till enhetliga och snabba åtgärder, dock med beaktande av regionala särdrag. I praktiken avser lagstiftningsramen beredskapslagen. Justitieministeriet inledde beredningen av en totalreform av beredskapslagen redan sommaren 2020.

Olycksutredningscentralens pressmeddelande: En oberoende utredning rekommenderar utveckling av statens krisledningssystem, information och beredskap

Mer information: 
Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 069, [email protected]

 
Tillbaka till toppen