Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utredning om möjligheterna att anteckna flera språk i befolkningsdatasystemet på remiss

Justitieministeriet 3.3.2020 15.08
Nyhet

Justitieministeriet har skickat på remiss en utredning där man utvärderat möjligheterna att anteckna flera språk i befolkningsdatasystemet. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 30 april 2020.

I utredningen drar man slutsatsen att antecknandet av flera språk i systemet skulle ge en mångsidigare bild av människans språkliga identitet och av de språk som talas.

Av utredningen framgår det också att en ändring av systemet kunde ha stora konsekvenser för myndigheterna. De uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller en persons modersmål används av myndigheterna bland annat för att fastställa kommunens språk, planera tjänster, välja handläggningsspråk och beräkna statsandelar och statsunderstöd.

För närvarande antecknas personens modersmål och kontaktspråk i befolkningsuppgifterna.

Ytterligare information: Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, tfn 02951 50181, [email protected]

Utlåtande.fi: Antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet- utredning

Nyhet 13.2.2020: Alternativ för antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet har utretts

Tillbaka till toppen