Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om fastighetsägande och omsättningen av fastigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 13.48
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i jordabalken, lagen om köpvittnen och lagen om ett bostadsdatasystem. 

Genom lagändringarna förtydligas bestämmelserna och ökas möjligheterna att underlätta omsättningen av fastigheter och finansieringen av den. Ändringsförslagen baserar sig på erfarenheter av tillämpningen av lagen och gäller bland annat föravtal om fastighetsköp och bestämmelserna om avtal om delning av besittningen. Förslaget påverkar inte tillgången till information om överlåtelse av fastigheter.  

Genom förslaget främjas en smidig och snabb behandling av de inskrivningsärenden som avses i jordabalken och lagen om ett bostadsdatasystem med beaktande av parternas behov av rättsskydd. Genom propositionen underlättas användningen av e-tjänster och beaktas inskrivningsmyndighetens möjlighet till automatiserat beslutsfattande vid enkla inskrivningsärenden. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt, dock senast i november 2024. 

Ytterligare information: Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]