Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsunderstöd enligt samiska språklagen kan sökas

Justitieministeriet 20.1.2020 10.34
Nyhet

Kommuner, församlingar och renbeteslag inom samernas hembygdsområde samt sådana enskilda som avses i samiska språklagen kan ansöka om statsunderstöd hos justitieministeriet. Understödet är avsett för att täcka de särskilda merkostnader som tillämpningen av samiska språklagen medför.

Sådana är till exempel främjande av samernas språkliga rättigheter, översättning och tolkning, informationsverksamhet och språkutbildning. Ansökningstiden för understödet är 20.1-13.2.2020.

Mer information och ansökningsblanketten

Tillbaka till toppen