Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ny handbok gör det lättare att identifiera offer för tvångsäktenskap

Justitieministeriet 20.3.2020 15.16
Nyhet

Vad är tvångsäktenskap? Hur identifierar man offer för tvångsäktenskap och vad kan man göra för att hjälpa offret? Vad säger vår lagstiftning om tvångsäktenskap? Justitieministeriets nya handbok ger svar på dessa frågor.

Handboken är avsedd för myndigheterna och den syftar till att öka kunskapen om straffbarheten av tvingande till äktenskap och förbättra möjligheterna att identifiera offer för tvångsäktenskap. Handboken innehåller också praktiska anvisningar om vad man ska göra om man möter ett offer för ett tvångsäktenskap eller en person som löper risk att bli tvingad att gifta sig.

Med tvångsäktenskap avses att en eller båda av makarna i ett äktenskap inte har fått välja om de vill gifta sig eller vem de gifter sig med. I Finland finns ingen uttrycklig straffbestämmelse om tvångsäktenskap, men enligt vår strafflag kan tvingande till äktenskap bli straffbart som människohandel, grov människohandel eller olaga tvång.

Justitieministeriet ska under 2020 utreda om det finns behov av att precisera bestämmelserna som kriminaliserar tvingande till äktenskap. Ministeriet har också gjort en utredning om möjligheten att ogiltigförklara äktenskap som ingåtts genom tvång. Enligt den gällande äktenskapslagen behandlas alla former av upplösning av äktenskap såsom skilsmässa.

Tvångsäktenskap och dess straffrättsliga påföljder (PDF)

Tillbaka till toppen