Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Fängelsernas arrangemang för tobaksrökningen har utvärderats

Justitieministeriet 17.3.2020 13.31
Nyhet

Justitieministeriet är klar med sin bedömningspromemoria om arrangemangen för fångars tobaksrökning. Man har utvärderat fyra olika sätt att arrangera tobaksrökningen.

Med tanke på såväl upprätthållandet av ordningen och säkerheten som organiseringen av funktionerna i fängelserna finns det enligt bedömningspromemorian skäl för att införa ett totalförbud mot tobaksrökning. Ett totalförbud skulle dock innebära en betydande begränsning av fångarnas självbestämmanderätt. Om man skulle vilja bevara möjligheten att röka, skulle den bästa lösningen vara att tillåta tobaksrökning i samband med utevistelse.

Sedan 2018 har tobaksrökningen begränsats endast i några fängelser. I Helsingfors och Vandas fängelser är det förbjudet att röka i alla fångceller, medan det i vissa andra fängelser råder förbud på vissa avdelningar. Rökning är dock tillåtet ute eller i fängelsernas rökrum. I de övriga fängelserna är rökning i cellerna fortfarande tillåtet.

Bedömningspromemorian sänds på remiss och efter det bereder man förslagen till bestämmelser om arrangemangen för tobaksrökningen i fängelserna.

Ytterligare upplysningar: regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 0295 150 520, [email protected]

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen