Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Arbetsgrupp: Myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att den beaktar brottsoffers behov

Justitieministeriet 31.10.2018 9.29
Nyhet

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår många goda praxis för att förbättra beaktandet av brottsoffers behov i de olika skedena av straffprocessen.

Förslagen gäller bl.a. polisinrättningarnas och domstolarnas lokaler, informationen som ges till offret, tillgodoseendet av offrets språkliga rättigheter, skaffande av ett rättsligt biträde, hänvisning av offret till relevanta stödtjänster, bedömning av offrets behov av skydd, hörande av offret samt beaktande av offrets särskilda behov i rättegången. Särskild uppmärksamhet har fästs vid barnoffers behov.

Åtgärderna som arbetsgruppen föreslår gäller speciellt polisens, åklagarnas, domstolarnas och medlingsbyråernas verksamhet. Arbetsgruppen anser också att Finlands Advokatförbund och de juridiska fakulteterna skulle kunna delta i kompetensutvecklingen.

De föreslagna åtgärderna och arbetssätten kan enligt arbetsgruppen genomföras i praktiken genom utbildning, anvisningar och kvalitetsprojekt. I straffprocessen ingår redan nu flera förfaranden som beaktar brottsoffers behov.

Förbättring av brottsoffers ställning har ställts som mål i regeringsprogrammet. Arbetsgruppens uppgift grundar sig också på EU:s brottsofferdirektiv och förslagen som lades fram av den offerpolitiska kommissionen 2015.

Ytterligare upplysningar: arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, Elina Ruuskanen, arbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig, tfn 02951 50418, e-post: [email protected]

Som offer i straffprocessen ‒ goda praxis för att beakta brottsoffers behov

Tillbaka till toppen