Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nu är det möjligt att söka statsunderstöd för brottsförebyggande arbete

Justitieministeriet 9.1.2020 13.44
Nyhet

Justitieministeriet delar ut understöd till verksamhet som syftar till att förebygga brottslighet.

Specialunderstöd för program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar och till verksamhet som förebygger våldsbejakande radikalisering kan sökas under perioden 7.1–18.2.2020.

Man kan också söka understöd för pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som begår brott och för lokalt brottsförebyggande arbete under tiden 16.1–31.3.2020.

Mer information om understöden och hur man söker dem

Tillbaka till toppen