Hoppa till innehåll

Att slopa minimikapitalkravet för privata aktiebolag ska göra det lättare att starta ett företag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2018 9.33
Pressmeddelande

Det föreslås att aktiebolagslagen ändras så att minimikapitalkravet på 2 500 euro för privata aktiebolag ska slopas. Syftet med det förslag som justitieministeriet utarbetat är att göra det lättare att starta ett företag.

- Finlands ekonomi bygger på företagsamhet. Ändringen som nu föreslås hjälper i synnerhet små företag. Det är viktigt att även små företag kan dra nytta av de fördelar som aktiebolagen har, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Att slopa minimikapitalkravet på 2 500 euro för aktiebolag syftar till att underlätta inledandet av företagsverksamhet, i synnerhet att vara ensam företagare och att grunda nya mikroföretag. Ändringen ska stärka förutsättningarna för företagande också annars.

Att slopa minimikapitalkravet ska även underlätta bolagets digitala grundanmälan till handelsregistret och skattemyndigheten samt automatiseringen av behandlingen av registreringsanmälningar.

Förutom att slopa minimikapitalkravet föreslås det också att kraven när det gäller registrering av aktiekapital ska underlättas. Enligt förslaget ska kravet på en revisors yttrande om betalning av aktiekapital eller någon annan utredning gälla enbart offentliga aktiebolag och privata aktiebolag med ett aktiekapital på minst 80 000 euro.

- Reformen ska göra regleringen smidigare, vilket ligger i linje med regeringens avregleringsmål. När företagsverksamheten utvecklas bör också författningar, incitament och företagstjänster ses över fördomsfritt så att företagens verksamhetsmiljö är fungerande och uppmuntrande, säger Häkkänen.

Ett lagförslag som gäller detta är nu på remissbehandling som avslutas den 24 september 2018. De föreslagna ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att lagändringen stadfästs.

Ytterligare information: Antti T. Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50264, [email protected]

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, [email protected]

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd (på plats 16.8), tfn 02951  50074, [email protected]

Utkast till proposition på webbplatsen utlåtande.fi

Antti Häkkänen