Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Allvarliga och omfattande störningar temat för årets sista webbinarium den 2.12 – anmälningar tas emot

Inrikesministeriet
18.11.2021 10.23
Nyhet

Webbinariet ”Allvarliga och omfattande störningar - ett steg före” avslutar serien av webbinarier om inre säkerhet 2021 den 2 december.

På webbinariet diskuteras bland annat vilka säkerhetsrisker klimatförändringen orsakar och hur coronapandemin har påverkat kommunernas säkerhetssituation. Dessutom dryftas det mer allmänt hur vi kan trygga en fungerande vardag i en allt mer komplicerad värld där allt mindre störningar har allt större konsekvenser.

På de tidigare webbinarierna behandlades bland annat tryggheten i vardagen och främjandet av jämlikheten i fråga om säkerhet samt nya möjligheter att utveckla och innovera säkerhetstjänster. Webbinarierna baserar sig på den redogörelse för den inre säkerheten som regeringen överlämnade i maj och som för närvarande behandlas i riksdagen. 

Välkommen till årets sista webbinarium om säkerhet!

Anmäl dig till webbinariet senast måndagen den 29 november.

Observera att deltagandet är öppet för alla och gratis, men du måste anmäla dig på förhand, eftersom deltagarna får en personlig länk.  

Allvarliga och omfattande störningar – ett steg före 
2.12.2021 kl. 13–16.30

Program

13.00
Ordföranden öppnar webbinariet, Ari Korhonen, sakkunnig inom beredskap och säkerhet, Finlands Kommunförbund 

13.05
Artificiell intelligens och säkerhet - vad måste vi förstå? Antti Merilehto, facklitterär författare

13.50 Temaprogram:

1. Coronapandemins inverkan på kommunens säkerhetssituation, Sam Vuorinen, kommundirektör, Mörskom kommun

2. Säkerhetsriskerna i anslutning till klimatförändringen, Ilona Láng, forskare, Meteorologiska institutet 

14.35 Paus

14.45 Temaprogram: 

1. Verksamhetsmodellen AVAK - vad gör kommunens regionala beredskapscentral? Kati Aaltio, servicechef, Nurmijärvi kommun

2. Gods- och logistiksäkerheten på 2020-talet, Petri Lounatmaa, bevakningsdirektör, Tullen

15.35  
Alue 2030-programmet - hur tryggar vi en störningsfri vardag? Ville Anttila, beredskapsombud, Försörjningsberedskapscentralen
- kommentar Jouni Pousi, specialforskare, sekretariatet för säkerhetskommittén

16.15
Sammanfattning och avslutande ord, ordföranden

 
Tillbaka till toppen