Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ändringar i polisförvaltningens anmälningsskyldighet och behörigheten att utnämna polischefer

Inrikesministeriet
9.7.2020 14.21
Pressmeddelande 78/2020
Polisens ärmmärke.

Polisförvaltningslagen ändras. I lagen preciseras Polisstyrelsens och Skyddspolisens anmälningsskyldighet till inrikesministeriet och överförs behörigheten att utnämna chefen för en polisinrättning från inrikesministeriet till Polisstyrelsen, som är överordnad myndighet för polisinrättningarna. Republikens president stadfäste lagen den 9 juli.

Den anmälningsskyldighet som ålagts polisöverdirektören och chefen för skyddspolisen när det gäller angelägenheter av samhällelig betydelse preciseras bland annat så att det i lagen anges vilka tjänstemän vid inrikesministeriet som ska underrättas om saken. Dessutom ska uppgifterna lämnas trots sekretessbestämmelserna.

Genom lagen ändras bestämmelserna om polisförvaltningens anmälningsskyldighet och behörigheten att utnämna chefen för en polisinrättning så att de bättre motsvarar inrikesförvaltningens strategiska och polisförvaltningens operativa behörighet att utöva styrning.

Lagen träder i kraft den 1 september 2020.

Ytterligare information

Tero Kurenmaa, överdirektör, tfn 0295 480 414, [email protected] 

Tillbaka till toppen