Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Endast små tillägg till finansieringen av säkerhetsmyndigheternas grundläggande verksamhet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 14.20
Pressmeddelande 56/2021
Planen för de offentliga finanserna.

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 12 maj. Anslagsnivån för inrikesministeriets förvaltningsområde förblir under 1,5 miljarder euro per år under ramperioden 2022–2025.

I rambeslutet har man i enlighet med regeringens beslut från i fjol beaktat polisens och Gränsbevakningsväsendets tillägg för hyreshöjningar enligt Senatfastigheters lokalprojekt. Dessutom fattades det beslut om tilläggsfinansiering till polisen, Gränsbevakningsväsendet och Migrationsverket för det nationella genomförandet av förordningarna om informationssystemens interoperabilitet samt om tillägg för det nationella ibruktagandet av myndighetstjänsten för satellitnavigeringssystemet Galileo inom polisen, Gränsbevakningsväsendet och räddningsväsendet.

För att utrusta Skyddspolisens nya lokaler föreslås ett anslag på sammanlagt 17,6 miljoner euro för ramperioden. Tillägget hänför sig till det hyresavtal som Skyddspolisen undertecknade i fjol. Skyddspolisen flyttar till de nya lokalerna när de blir färdiga.

Gränsbevakningsväsendet föreslås få 0,63 miljoner euro år 2024 och 1,62 miljoner euro år 2025 för att täcka kostnader för deltagandet i den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta styrka. Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta styrka inledde sin verksamhet vid ingången av 2021. Den permanenta styrkan stöder EU:s medlemsstater i kontrollen av de yttre gränserna och i återsändandet av tredjelandsmedborgare.

Utöver övervakningen av havsområdet är utsjöbevakningsfartygen en viktig del av Finlands sjöräddning och förmåga att bekämpa miljöskador på havsområdet. De 120 miljoner euro som behövs för anskaffning av ett andra utsjöbevakningsfartyg till Gränsbevakningsväsendet föreslås i tilläggsbudgeten för 2021. Att ersätta Gränsbevakningsväsendets föråldrade utsjöbevakningsfartyg är en nödvändig anskaffning, och man kan inte längre skjuta upp att påbörja den.

För Nödcentralsverket föreslås 4,7 miljoner euro per år för utveckling och underhåll av nödcentralsdatasystemet Erica.  Erica är ett landsomfattande datasystem som är avsett för räddningsmyndigheterna, polismyndigheterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna och Nödcentralsverket.

För Migrationsverket föreslås ett tillägg på 1 miljon euro år 2022 och 2 miljoner euro åren 2023–2025 för underhåll av systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA). UMA är ett förvaltningsövergripande elektroniskt ärendehanteringssystem som förutom av Migrationsverket också används av flera myndigheter som sköter migrationsärenden, såsom polisen, Gränsbevakningsväsendet, utrikesministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna.

Vid regeringens ramförhandlingar i april fattades också beslut om att från och med 2023 rikta utgiftsanpassningar till ett belopp på 7 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information: 
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513,
[email protected] 
Heikki Sairanen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 050 456 4662, [email protected] 

 
Tillbaka till toppen