Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland har erbjudit Indien hjälp med att hantera det svåra coronaläget

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2021 18.31
Pressmeddelande 50/2021

Finland har den 27 april erbjudit Indien materiellt bistånd för hantering av det ytterst svåra covid-19-sjukdomsläget i landet. Finland är redo att sända syrgasflaskor till Indien via EU:s civilskyddsmekanism.

– Finland anser att det är viktigt att tillmötesgå Indiens begäran. Begäran om internationellt bistånd berättar om hur allvarligt sjukdomsläget är och om att hälso- och sjukvårdssystemet är i kris, berättar Kimmo Kohvakka, inrikesministeriets räddningsöverdirektör.

– Indien är en av EU:s strategiska partner i Asien. I ett partnerskap ingår solidaritet i nödsituationer.  Indien har hjälpt andra länder genom att donera och exportera vacciner mot covid-19. Nu vill Finland och EU hjälpa Indien, konstaterar Piritta Asunmaa, chef för utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien.

– Finlands biståndserbjudande är ett utmärkt tecken på det djupa samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet i fråga om försörjningsberedskapen och den materiella beredskapen. Detta bidrar till att garantera både Finlands goda beredskap och förmåga att hjälpa andra länder i svåra situationer, säger Jaakko Pekki, direktör vid Försörjningsberedskapscentralen.

Indien har begärt materiellt bistånd i form av syrgasflaskor och mediciner av EU

Indien har bett om hjälp via EU:s civilskyddsmekanism när landets hälsovårdskapacitet har blivit överbelastad på grund av det svåra covid-19-läget. För närvarande råder det brist på mediciner och syre i landet och nya patienter kan inte tas in på sjukhus. I Indien har över 16 miljoner fall av covid-19 konstaterats och nästan 200 000 dödsfall rapporterats.

Beredningen av biståndserbjudandet har skett i ett samarbete mellan inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet och Försörjningsberedskapscentralen samt Oy Linde Gas Ab som levererar syrgasflaskorna. Europeiska kommissionen samordnar biståndet och stöder de medlemsstater som sänder bistånd när det gäller transportkostnaderna och att ordna logistiken.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 400, [email protected]
Veera Parko, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet, tfn 040 557 7611, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 280, [email protected]
Veikko Kiljunen, enhetschef, utrikesministeriets enhet för södra Asien, tfn 0295 350 101
Jaakko Pekki, direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1015, [email protected]

 
Tillbaka till toppen