Hoppa till innehåll

Inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 30 juni

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 13.57
Pressmeddelande

Coronapandemin pågår fortfarande. För att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft fortsätter inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna till den 30 juni. Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 2 juni att de gällande restriktionerna förlängs.

Ett giltigt intyg över full vaccinationsserie eller över genomgången covid-19 högst sex månader tidigare är med vissa undantag en förutsättning för inresa för personer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet. Kravet gäller personer födda 2006 eller tidigare.

Gränsbevakningsväsendet kräver inte dessa intyg vid inresa från ett tredjeland av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl.

Inresa är också tillåten utan restriktioner för invånare i länder och regioner på EU:s gröna lista. På den gröna listan finns länder som har sjukdomsläget tillräckligt under kontroll och från vilka Europeiska unionens råd har beslutat tillåta fritt resande till EU:s territorium.

Dessutom tillåts inresa till Finland från EU-länder utanför Schengenområdet utan begränsningar.

Alla resenärer omfattas av kraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar måste varje resenär som anländer till Finland ha något av dessa tre intyg: ett vaccinationsintyg, ett intyg över genomgången covid-19 eller ett intyg över negativt covid-19-test (högst 72 timmar gammalt). Om resenären inte har något av dessa intyg, kan hen hänvisas till ett covid-19-test på platsen för inresa. Hälsomyndigheterna utför kontroller av intyg utifrån en riskbedömning.

Även kraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar gäller till den 30 juni. Kraven gäller med vissa undantag alla som är födda 2006 eller tidigare.

Finländska resenärer bör också beakta att även om de kan resa till Finland utan ett test kan andra länder och flygbolag ha egna testkrav.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected].