Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Inreserestriktionerna skärps på nytt vid de inre och yttre gränserna

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2020 13.39 | Publicerad på svenska 20.8.2020 kl. 15.49
Pressmeddelande 98/2020
Korona och beslut.

Inreserestriktionerna återinförs utifrån en epidemiologisk bedömning mellan Finland och dessa länder: Island, Grekland, Malta, Tyskland, Norge, Danmark, Irland, Cypern och San Marino. Dessutom gäller restriktionerna japanska invånare i trafiken från Japan till Finland. Restriktionerna träder i kraft den 24 augusti.

Den 20 augusti beslutade statsrådet om de begränsningar i gränstrafiken som regeringen drog upp riktlinjer för vid sin överläggning den 18 augusti.

Trafiken underlättas vid landgränsen mot Sverige och Norge

Gränskontrollen vid de inre gränserna återinförs i trafiken mellan Finland och Island, Grekland, Malta, Tyskland, Norge och Danmark.  Liksom hittills tillåts återresor till Finland, arbetsresor och annan nödvändig trafik i trafiken inom Schengenområdet.

Trafiken underlättas mellan de lokala gränssamfunden vid landgränsövergångsställena mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge, trots att Sverige och Norge överskrider de gränsvärden för incidensen av sjukdomsfall som regeringen fastställt. Europeiska kommissionen har betonat att medlemsstaterna ska behandlas lika i epidemiläget. När det gäller lokala gränssamfund är det möjligt att avvika från denna princip.    

Med lokala gränssamfund avses sådana naturliga serviceområden på olika sidor av gränsen där det förekommer daglig eller veckovis trafik över riksgränsen. När det gäller denna trafik är det i regel fråga om vanliga butiksbesök och anlitande av andra tjänster. Då behövs ingen frivillig karantän. Denna lättnad för lokala gränssamfund gäller inte semesterresor till ett annat land och den får inte användas som svepskäl för att resa vidare inom ett annat lands territorium. 

De som passerar gränsen behöver sedvanliga resedokument och de ska kunna styrka sin identitet. Resenärer måste vid behov kunna visa att de är bosatta inom gränssamfundet.

I Italien, Litauen, Slovakien och Estland är incidensen av sjukdomsfall inom 14 dagar högre än gränsvärdet 8, men vid bedömningstidpunkten under 10. Inre gränskontroll återinförs därför inte i trafiken mellan Finland och dessa länder. 

Begränsningar i trafiken över de yttre gränserna

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna återinförs för trafiken från Irland, Cypern och San Marino till Finland och i fråga om japanska invånare i trafiken från Japan till Finland. Vid de yttre gränserna tillåts återresor till Finland, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik.

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av begränsningar.  

Frivillig karantän rekommenderas fortfarande 

Alla som anländer till Finland från länder som fortfarande omfattas av gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna rekommenderas också i fortsättningen att självmant hålla sig i karantän. I Institutet för hälsa och välfärds anvisningar rekommenderas det att man inte går till arbetsplatsen, daghemmet eller skolan under den frivilliga karantänen på 14 dygn. Nödvändig rörlighet är möjlig. Då rekommenderas det att man använder munskydd. Resenärer som anländer till landet informeras om anvisningarna.

För närvarande förpliktas en del av de resenärer som anländer till landet att genomgå ett coronavirustest. Testet befriar inte personen från frivillig karantän, eftersom det är möjligt att hen håller på att insjukna, även om sjukdomen ännu inte har brutit ut. De som anländer till Finland med flyg från så kallade riskländer informeras under flygningen om de åtgärder som väntar i Finland. 

Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet och beakta de karantänrekommendationer som gäller vid återkomsten till Finland. Resenären ska själv ta reda på hur omfattande reseförsäkringsskyddet är i en pandemisituation. Den som åker på resa gör klokt i att studera gällande anvisningar:

Ytterligare information:

Medborgarnas frågor om gränstrafiken 

Frågor som gäller karantän och testning: Institutet för hälsa och välfärds webbplats, social- och hälsovårdsministeriet

 
Tillbaka till toppen