Hoppa till innehåll

Inrikesminister Rantanen och Norges justitie- och beredskapsminister Enger Mehl träffades i Finland

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 14.50 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 15.49
Pressmeddelande

Inrikesminister Mari Rantanen och Norges justitie- och beredskapsminister Emilie Enger Mehl träffades i Finland måndagen den 24 juni.  Ministrarna besökte tillsammans Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion vid Finlands östra gräns och fick information  bland annat om gränsstängselprojektet.  

Dagens program fortsatte med enskilda diskussioner mellan ministrarna. På dagordningen stod frågor som gällde bland annat instrumentaliserad inresa och gränssäkerhet. Regeringens proposition om gränssäkerhetslagen är just nu under behandling i Finlands riksdag. I lagen ingår bestämmelser om befogenhet att begränsa mottagandet av ansökningar om internationellt skydd.

- Målet är att se till att Finland har effektiva instrument för att ingripa i situationer där instrumentaliserad inresa används som påtryckning på Finland. Instrumentaliserad inresa är en gemensam utmaning för länderna vid EU:s yttre gränser. Såväl Finland som Norge har målet att hitta lösningar på EU-nivå för att bekämpa instrumentaliserad inresa, säger minister Rantanen.

Finland, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland och Polen sände den 7 juni tillsammans ett brev till Europeiska kommissionen och efterlyste effektivare verktyg för att bekämpa instrumentaliserad inresa.

När det gäller migrationsfrågor diskuterade ministrarna samarbetet med tredjeländer bland annat i återsändadefrågor.

- Norge samarbetar brett med centrala tredjeländer i frågor som handlar om återvändande och återsändande, och Finland drar gärna lärdom av Norges erfarenheter. Det nordiska samarbetet i frågor som gäller återsändande och -vändande är ytterst viktigt och bör fördjupas ytterligare, säger minister Rantanen.

Mer information:
Matti Sarasmaa, generalmajor, avdelningschef för gräns- och sjöavdelningen, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421 101, [email protected]