Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kauko Aaltomaa har inlett arbetet som chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Somalia

inrikesministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 9.59
Pressmeddelande
© foto: EUCAP Somalia

Den 9 januari inledde Kauko Aaltomaa arbetet som chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Somalia. Aaltomaa är tjänstledig från sin befattning som överdirektör för polisavdelningen vid inrikesministeriet. Eucap Somalia är en insats inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med syftet att bland annat främja sjösäkerheten i Somalia och att stödja uppbyggandet av polisväsendet och justitieförvaltningen i landet.

– I Somalia valdes i fjol en ny president och regering, och deras agerande har i stor utsträckning ökat optimismen kring den framtida utvecklingen i landet. Den somaliska armén och de somaliska säkerhetsstyrkorna har lyckats befria områden i synnerhet i de centrala delarna av landet från terroristorganisationen al-Shabaab och skapat förutsättningar för ett mer normalt liv. Samtidigt gör extrem torka levnadsförhållandena svåra. Det krävs därför stora insatser av det internationella samfundet för att ytterligare förbättra både säkerhetsläget och människornas levnadsförhållanden, säger Aaltomaa.

Finländska experter har medverkat i insatsen Eucap Somalia sedan den inleddes 2012. I insatsen deltar sammanlagt 222 personer, däribland rådgivare från 22 EU-länder samt lokala experter. Insatsens högkvarter ligger i Mogadishu, och utöver det har den också fältkontor i Somaliland och Puntland och ett kontor i Nairobi, Kenya. Kauko Aaltomaa är den första finländska ledaren för insatsen. 

Under 2021–2022 arbetade Aaltomaa vid Europeiska utrikestjänsten i Bryssel som operativ chef vid den civila planerings- och ledningskapaciteten (CPCC), som ansvarar för EU:s civila krishanteringsinsatser. Åren 2017–2020 var Aaltomaa chef för EU:s civila krishanteringsinsats Eupol Copps i Palestinska området. Han har tidigare också haft FN-uppdrag i Mellanöstern, Afghanistan och Pakistan.

Överdirektör Aaltomaa har haft en drygt 40 år lång karriär inom finska polisen och vid inrikesministeriet. Han har bland annat varit länspolisdirektör i Södra Finlands län och biträdande chef för centralkriminalpolisen. 

Ytterligare information:
Aaro Suonio, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 621, [email protected]
Minna Laajava, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn 0295 350 128, [email protected]

Förfrågningar om intervjuer med Kauko Aaltomaa kan skickas till [email protected] 

 
Tillbaka till toppen