Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Minna Hulkkonen utnämnd till avdelningschef för inrikesministeriets migrationsavdelning

Inrikesministeriet 13.8.2020 13.56
Pressmeddelande 89/2020
Minna Hulkkonen.

Statsrådet utnämnde torsdagen den 13 augusti juris kandidat Minna Hulkkonen till avdelningschef för migrationsavdelningen vid inrikesministeriet för tiden 1.9.2020–31.8.2025.

Minna Hulkkonen har sedan 2019 arbetat för utrikesministeriet som specialsakkunnig vid ambassaden i Moskva. Före det var hon konsultativ tjänsteman vid inrikesministeriet och ledare för teamet för nationell beredskap för civil krishantering 2018. Åren 2012–2018 var Hulkkonen juridisk rådgivare vid republikens presidents kansli och chef för det nationella teamet vid kabinettenheten.

Åren 2011–2012 arbetade Hulkkonen en kortare tid som direktör för enheten för internationella frågor vid inrikesministeriet, åren 2009–2011 som konsultativ tjänsteman och teamchef vid statsrådets kansli och åren 2007–2009 som utskottsråd vid Riksdagens kansli. Åren 1996–2007 innehade Hulkkonen flera olika poster vid inrikesministeriet, och arbetade även som specialsakkunnig i EU-ärenden vid statsrådets kansli och som specialsakkunnig vid utrikesministeriet, närmare bestämt vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen. 

Avdelningschefen har i uppgift att leda verksamheten vid migrationsavdelningen och ansvara för dess resultat, att ansvara för inledandet och uppföljningen av avdelningens lagberedningsprojekt och andra principiellt viktiga projekt samt att utveckla och följa verksamheten inom ansvarsområdet. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Det har gjorts en omfattande säkerhetsutredning av avdelningschefen och ingåtts ett karensavtal enligt statstjänstemannalagen. Avtalet begränsar tjänstemannens rätt att under karenstiden övergå till andra uppgifter utanför statsförvaltningen där tjänstemannen kan ha fördel av att utnyttja sekretessbelagd information. Karenstiden är sex månader efter det att anställningsförhållandet har upphört.

Ytterligare information:

Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]

Tillbaka till toppen