Hoppa till innehåll

Mottagningstjänsterna ska effektiviseras i enlighet med regeringsprogrammet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2024 12.15
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt med målet att utreda och bereda de ändringar i den så kallade mottagningslagen som regeringsprogrammet och det nya mottagandedirektivet förutsätter. Avsikten är att en regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.

– Ett mål i regeringsprogrammet är att bedriva en asylpolitik där de nödställda bistås och missbruk förhindras. Finlands asylpolitik skärps så att den motsvarar en allmännordisk nivå, säger inrikesminister Mari Rantanen.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att effektivisera mottagningstjänsterna genom att utnyttja handlingsutrymmet i mottagandedirektivet och bästa praxis i andra EU-länder. Under projektet genomförs det nya mottagandedirektivet, som trädde i kraft i början av sommaren 2024.

Avsikten är att begränsa nya ansökningar

yftet med lagreformen är att begränsa mottagningstjänsterna för att förhindra missbruk till exempel från personer som lämnat in flera nya ansökningar efter ett negativt asylbeslut. Vid begränsningen av tjänsterna beaktas de metoder som det nya mottagandedirektivet ger.

Vid ingången av augusti träder en lagändring i kraft genom vilken mottagningspenningen och brukspenningen för personer som omfattas av mottagningssystemet temporärt sänks fram till utgången av 2025.

Avsikten med den lagreform som nu inleds är att permanent sänka mottagningspenningen till det minimum som tillåts enligt grundlagen och mottagandedirektivet. Avsikten är att mottagningspenningen ska vara en kortvarig förmån för en person som söker internationellt skydd och som är i behov av stöd och inte kan få sin försörjning genom förvärvsarbete eller andra inkomster. Genom lagändringen eftersträvas även besparingar för att balansera de offentliga finanserna.

Dessutom ska systemet med företrädare för minderåriga asylsökande som anlänt utan vårdnadshavare ses över. Målet är att förtydliga företrädarens roll som barnets intressebevakare.

Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2026.

Mer information:
Tiina Järvinen, specialsakkunnig, tfn +358 295 488 625,  [email protected]
Sanna Töykkälä, specialsakkunnig, tfn +358 295 488 334,  [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram