Hoppa till innehåll

Förlustgränserna för Veikkaus Ab:s penningspel på nätet ska sänkas

Polisstyrelseninrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2020 15.27 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 16.28
Pressmeddelande 33/2020

Förlustgränserna för penningspel med snabbt tempo som spelas online ska sänkas. Den maximala förlustgränsen sjunker till 500 euro per månad (nu 2 000) och till 500 euro per dygn (nu 1 000). Förordningsändringarna träder i kraft den 1 maj och gäller fram till den 30 september 2020. Syftet med ändringen är att vid coronavirusepidemin förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som följer av spelandet.

- De är många som vistas mera hemma nu än normalt, vilket kan öka risken för att spelandet online blir ett problem. Samtidigt befinner sig många också annars i en ekonomiskt svår situation. Genom förordningen bromsar vi ökningen av spelandets negativa konsekvenser under undantagsförhållanden, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

För att hindra spridning av coronaviruset har Veikkaus Ab tills vidare stängt alla utlokaliserade automater för penningspel, bolagets spelsalar samt kasinon i Helsingfors. De gällande begränsningarna på grund av coronavirusepidemin och den ökade hemmatiden kan leda till att människor börjar spela mer onlinespel med snabbt tempo och löper särskild risk för negativa spelkonsekvenser. Med spel med snabbt tempo avses Veikkaus Ab:s eBingo, Tähdenlento, virtuella vadhållning och elektroniska snabbpenninglotterier (nätlotterier) samt kasinospel och penningautomatspel som förmedlas elektroniskt. 

När det gäller spel med snabbt tempo ska alla spelare utöver den maximala förlustgränsen sätta upp egna förlustgränser per dygn och månad. Spelaren kan själv ändra gränserna. De egna förlustgränserna kan dock inte vara högre än de gränser för maximal förlust som anges i förordningen. 

Med tanke på att förebygga och minska spelandets negativa konsekvenser är de lägre gränserna nödvändiga även efter att de gällande begränsningarna avvecklas. Detta är motiverat bland annat därför att konsumenternas ekonomiska svårigheter på grund av epidemin sannolikt kommer att fortsätta under en längre tid. 

Penningspel från penningspelsbolag utanför Fastlandsfinland får inte marknadsföras

I det finländska fastlandet får penningspel ordnas endast av Veikkaus Ab. När den maximala förlustgränsen sänks, kan detta leda till att åtminstone en del av spelarna börjar spela utanför Fastlandsfinland. Det bör noteras att i det fallet hör spelandet inte längre till den verksamhet som Polisstyrelsen övervakar med stöd av lotterilagen.

Man kan anta att detta lockar internationella aktörer som i strid med vår lagstiftning bjuder ut penningspel till Finland att öka sina marknadsföringsinsatser. 

- Att inrikesministeriet beslutat skydda spelarna med lägre förlustgränser under dessa exceptionella förhållanden får inte innebära att utländska aktörer som i strid med lagen bjuder ut penningspel till Finland utnyttjar situationen, säger Saaramia Varvio, chef för lotteriförvaltningen vid Polisstyrelsen. 

Utländska penningspelsaktörer använder i marknadsföringen metoder som enligt lotterilagen är förbjudna i det finländska penningspelssystemet. Enligt Polisstyrelsen är bland annat olika välkomsterbjudanden som lockar till spel, såsom insättningsbonusar och gratisomgångar, marknadsföring som på grund av den aggressiva karaktären inte är tillåtna i Finland. Sådan verksamhet försämrar det finländska systemets förmåga att bekämpa de negativa konsekvenser som spelandet ger upphov till. När det gäller spel som spelas utanför Fastlandsfinland kan Polisstyrelsen inte heller garantera spelarnas rättsskydd i oklara situationer. 

- Jag efterlyser i synnerhet de finländska offentliga personernas ansvar vid marknadsföring av penningspel. Spelandet orsakar många personer stora ekonomiska, hälsomässiga och sociala problem som också påverkar deras familjer och andra närstående. De offentliga personernas marknadsföring gör spelandet vardagligare, sänker tröskeln för att delta i penningspel och skapar en snedvriden bild av möjligheten att tjäna enkla pengar, säger Varvio.  

Polisstyrelsen har till uppgift att övervaka såväl den penningspelsverksamhet och -marknadsföring som baserar sig på Veikkaus Ab:s ensamrätt som att ingripa i lagstridig verksamhet. Polisstyrelsen fortsätter att övervaka marknadsföringen också i sociala medier. Ytterligare kommer man att effektivisera övervakningen av utländska tv-kanaler för att få kanalerna att sluta sända reklam som strider mot lagen.  Åtgärderna baserar sig i första hand på de övervakningsåtgärder som utförs enligt lotterilagen. 

Projekt för revidering av lotterilagen pågår

Vid inrikesministeriet pågår som bäst ett projekt för att revidera lotterilagen. Målet med projektet är att utreda behoven av revidering i synnerhet för att ytterligare effektivisera arbetet med att förebygga och minska spelandets negativa konsekvenser. Ett ytterligare mål är att utreda hur man genom lagstiftning kan stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar. I projektet ska utredas bland annat utvidgning av den obligatoriska identifieringen, marknadsföring av penningspel, marknadsföring som strider mot lotterilagen samt införande av hinder för betalningsrörelsen i syfte att begränsa spelandet utanför systemet med ensamrätt.

Mer information:
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet, tfn 0295 488 573, [email protected] 
Jarno Lappalainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 053 6973 (förfrågningar om intervjuer med ministern) 
Jarkko Mikkola, gruppchef, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 862, [email protected]