Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Den första tilläggsbudgeten för 2020
Tilläggsanslag för polisen, Gränsbevakningsväsendet och räddningsverken för utgifter till följd av coronavirussituationen

Inrikesministeriet
20.3.2020 12.19
Pressmeddelande 21/2020
Mynt i en burk.

Regeringen överlämnade den första tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen fredagen den 20 mars. I tilläggsbudgeten föreslås det sammanlagt 9,2 miljoner euro till polisen, Gränsbevakningen och räddningsverken för utgifter till följd av coronavirussituationen.

Pengar till polisen för anställning av extra arbetskraft

I tilläggsbudgeten föreslås det ett anslag på 5,6 miljoner euro till polisen för utgifter till följd av coronavirusepidemin. Avsikten är att anslaget ska användas till anställning av extra arbetskraft samt till ökande utgifter för arbetshälsovård, till städning och till förnödenheter. 

- Med hjälp av den extra arbetskraften lättas arbetsbördan för polisenheternas egen personal. Det gör det också möjligt att hålla polisens och medborgarnas säkerhet på en så hög nivå som möjligt, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

Tilläggsanslag för gränskontroller

Finland har tillfälligt återinfört gränskontroll vid EU:s inre gränser för tiden 19.3 — 13.4.2020. EU har återinfört kontrollen vid EU:s yttre gränser fram till den 30 april 2020. Finland ansvarar för kontrollen vid sin yttre gräns. 

Det föreslås ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för Gränsbevakningsväsendet till följd av den ökade gränskontrollen. Dessutom föreslås för gränsbevakningsväsendet ett tillägg på 0,5 miljoner euro för sådana utgifter för arbetshälsovård som föranleds av coronavirusepidemin.

Gränskontrollen vid de inre gränserna ska genomföras av samma personal som normalt endast ansvarar för kontrollen vid den yttre gränsen. Därför är man tvungen att i hög grad öka den nuvarande personalens arbetsinsats genom övertid och beredskapsarrangemang. Gränsbevakningsväsendet kommer också att anställa personal (i a.) som gått i pension under de senaste åren.

Tilläggsanslag för utrustning till räddningsverken

För inrikesministeriet föreslås ett anslag på 0,6 miljoner euro för de kostnader som bekämpningen av och beredskapen för coronaviruset medför för de regionala räddningsverken. Anslaget används till bl.a. skyddsutrustning och förnödenheter. Med anslaget täcks också den arbetsinsats som behövs för köp av tjänster för distribution av utrustningen till brandstationer samt till anvisningar och översättningar. Med anslaget täcks dessutom coronavirustester för räddningsväsendets personal.

Mer information: 
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
minister Ohisalos specialmedarbetare Jussi Pyykkönen, tfn 044 023 9149

Tillbaka till toppen