Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Sisäministeri Ohisalo esittelee Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoja Euroopan parlamentille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.9.2019 11.11
Tiedote 61/2019

Sisäministeri Maria Ohisalo ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson esittelevät Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoja Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle (LIBE) Brysselissä 4. syyskuuta.

– EU:n ja jäsenvaltioiden tulee jatkaa ja kehittää yhteistyötään sisäisen turvallisuuden takaamiseksi. Meidän tulee ennakoida muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomia haasteita, jotta voimme taata kykymme vastata uusiin uhkiin tulevaisuudessa, ministeri Ohisalo toteaa.

Puheenjohtajamaana Suomi käy keskustelua EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuuden suunnasta. Keskeistä on lainvalvontaviranomaisten operatiivisen yhteistyön tehostaminen sekä EU:n oikeus- ja sisäasioiden virastojen rooli. Keskustelua käydään myös väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä ja terrorismin torjunnasta sekä kyberrikollisuuden ja -uhkien torjunnasta.

Muuttoliikkeen parempi hallinta on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja. Tämä vaatii yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä toimenpiteitä EU:n ulkorajoilla ja jäsenvaltioissa. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa muuttoliikereittien ajantasainen seuranta sekä EU:n yhteisen turvapaikka- ja palauttamispolitiikan kehittäminen kestävällä tavalla.

– Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä, jos haluamme nykyistä paremmin toimivan järjestelmän, joka pystyy vastaamaan myös kasvavaan muuttoliikkeeseen. Suomen tavoitteena on käydä rakentavia temaattisia keskusteluja pöydällä olevista ehdotuksista osana laajempaa maahanmuuton tulevaisuuskeskustelua, ja pyrkiä rakentamaan luottamusta jäsenmaiden kesken, Ohisalo korostaa.

Viimeisen neljän vuoden ajan muuttoliikekeskustelun keskiössä on ollut kysymys oikeudenmukaisesta vastuunjaosta. Käytännössä kysymys on erityisesti siitä, kuinka EU:n alueelle saapuneita turvapaikanhakijoita mahdollisesti siirretään yhdestä kohtuuttoman suuren muuttoliikepaineen alle joutuneesta jäsenvaltiosta toisiin EU-maihin. Nämä kysymykset ovat myös keskeinen syy siihen, että yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen on ollut haastavaa, mutta niitä koskevaa keskustelua on jatkettava.

Valiokunnalle pitämässään puheessa sisäministeri Ohisalo nosti esiin myös muuttoliikkeen, rajavalvonnan ja sisäisen turvallisuuden EU-rahoituksen edistämisen, joka on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisistä tavoitteista.

– EU-rahoituksella voidaan vastata muuttoliikkeen haasteisiin, edistää laillisia rajanylityksiä sekä estää laitonta maahantuloa ja rajat ylittävää rikollisuutta. Yhteisenä tavoitteena tulee olla terrorismin, väkivaltaisen radikalisoitumisen ja muun vakavan rikollisuuden torjunta. EU-rahoituksen käytön on oltava joustavaa ja huomioitava jatkuvat muutokset toimintaympäristössämme, sisäministeri Ohisalo sanoo.

Lisätietoja

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 22 16, [email protected]

 
Tillbaka till toppen