Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Inrikesminister Ohisalo deltar i OECD-ministermöte om migration i Paris

Inrikesministeriet 16.1.2020 11.51
Pressmeddelande 2/2020

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD arrangerar ett ministermöte i Paris den 17 januari. Teman för mötet är migration och integration. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet.

Vid mötet diskuterar de deltagande ländernas ministrar framtida utmaningar, möjligheter och god praxis i anslutning till migration och integration. Bland annat beredskapen inför stora migrationsströmmar behandlas.

– Vi har lärt oss mycket av tidigare erfarenheter. Till exempel har EU och dess medlemsstater under de senaste åren utvecklat insamlingen och analysen av information, som gör det lättare att få en bild av den framtida migrationspolitiken. Finland har betonat vikten av detta under sitt EU-ordförandeskap, säger inrikesminister Ohisalo.

Internationella experters rörlighet har stor betydelse för ekonomin

Minister Ohisalo kommer att vara ordförande i en diskussion om arbetskraftens rörlighet. I diskussionen behandlas till exempel olika sätt att se till att den ekonomiska migrationen medför nytta i både ursprungsländerna och målländerna.

– Det är naturligt att människor i en global värld flyttar från ett land till ett annat. De internationella experterna har stor betydelse för välfärden och konkurrenskraften också i Finland, säger minister Ohisalo.

Avsikten är också att vid ministermötet fastställa prioriteringar för OECD:s verksamhet inom migrations- och integrationspolitiken. Mötet föregås av ett politiskt högnivåforum den 16 januari. I forumet deltar utöver ministrarna och tjänstemännen också företagsledare, forskare och företrädare för organisationer. Finland företräds vid forumet av arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Integrationen av invandrare hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. I början av året överfördes också förvaltningen av arbetskraftsinvandringen till arbets- och näringsministeriet. Inrikesministeriet ansvarar för migrationspolitiken som helhet.

Ytterligare information:

Elina Johansson, specialsakkunnig, tfn 0295 488 615, [email protected]
Sami Kerman, specialmedarbetare hos ministern, tfn 050 477 8348, [email protected]

Tillbaka till toppen