Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Inrikesministeriet rekommenderar att sotning av fastigheter senareläggs under coronavirussituationen

Inrikesministeriet
31.3.2020 15.25
Nyhet

Inrikesministeriet rekommenderar att sotning av fastigheter flyttas till en senare tidpunkt, om det inte är nödvändigt att sota.

Statsrådet har slagit fast att riskgrupperna och alla som fyllt 70 år är skyldiga att stanna hemma och undvika närkontakter. Sotning av eldstäder och rökkanaler är i huvudsak en konsumenttjänst som tillhandahålls i bostadshus. För att minimera risken för smitta är det bra att flytta sotningen till en senare tidpunkt, om det är möjligt. Det är bra att bedöma behovet av sotningsbesöket innan man beställer sotning, till exempel genom att ringa till en sotare.

Sotning är nödvändig om eldstaden eller rökkanalen inte drar eller inte annars fungerar ordentligt. Detta kan till exempel orsaka stark röklukt inne i byggnaden och medföra risk för kolos. Om konstruktionerna kring eldstaden eller rökkanalen blir heta på ett sätt som avviker från det normala eller om synliga skador uppstår på den eldstad eller rökkanal som används, är det skäl att kontrollera dessa och omedelbart sluta använda eldstaden. Om det uppstår soteld ska man ringa till nödcentralen. 

Sotningsbranschens Centralförbund har den 17 mars 2020 dragit upp riktlinjer för sotningsföretagens verksamhet under coronavirusepidemin. Sotningsföretag uppmanas att alltid i förväg kontrollera kundens situation med tanke på riskgrupper, äldre kunder eller eventuell karantän. Om sotning är nödvändig, ska sotaren och kunden komma överens om särskilda arrangemang för att sotning ska kunna utföras på ett tryggt sätt. Sotarna har fått anvisningar bland annat om förbättrad hygien och hur närkontakt undviks i verksamheten.

Ytterligare information
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, [email protected] 

Tillbaka till toppen