Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Tillämpningen av beredskapslagen gör det möjligt att avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Inrikesministeriet
20.3.2020 12.43
Nyhet
Brandbil och brandman

Riksdagen godkände den 19 mars 2020 med stöd av beredskapslagen en tillämpningsförordning genom vilken man inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten kan avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen. Förordningen är i kraft till den 13 april 2020.

I praktiken innebär förordningen bland annat att man kan avvika från arbetstidslagens bestämmelser om övertidsarbete och vilotider, om det är nödvändigt. Avvikelserna får dock inte äventyra arbetarskyddet eller arbetstagarens hälsa.

Beredskapslagen begränsar också användningen av befogenheterna: utgångspunkten är att man i första hand ska agera enligt de normala befogenheterna. Befogenheter enligt beredskapslagen får därmed tas i bruk endast om situationen inte kan fås under kontroll med myndigheternas normala befogenheter.

Förordningen gäller inte personalen hos avtalsbrandkårer, om de inte står i direkt tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till en myndighet enligt förordningen.

Inrikesministeriet har underrättat räddningsverken och Nödcentralsverket om detta.

Mer information:
Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, [email protected]
Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 413, [email protected]

Tillbaka till toppen