Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

14 sökande till visstidstjänsten som rektor för Polisyrkeshögskolan

Inrikesministeriet
17.9.2021 15.09
Pressmeddelande 115/2021

Inom utsatt tid lämnades 14 ansökningar till tjänsteförhållandet för viss tid som rektor för Polisyrkeshögskolan (1.1.2022 –31.7.2025).

Tjänsteförhållandet söks av följande personer:

 • Alkiora Petri, juris licentiat
 • Enqvist Måns, Doctor of Science in Law
 • Heinämäki Anna-Kaisa,  förvaltningsmagister
 • Hietanen Arto, förvaltningsmagister
 • Holopainen Samppa, juris licentiat
 • Karjalainen Mika, filosofie doktor
 • Koivuniemi Tiina, filosofie doktor
 • Kuokkanen Jan    
 • Laitinen Marko, pedagogie doktor
 • Muttilainen Vesa Petteri, doktor i samhällsvetenskaper
 • Nieminen Mika, filosofie doktor
 • Rantaeskola Satu, juris doktor
 • Rikander Henri, juris doktor
 • Syrjä Juha, Doctor of Criminal Justice

Rektorn för Polisyrkeshögskolan leder Polisyrkeshögskolans verksamhet. Rektorn handlägger och avgör de ärenden som gäller högskolans interna förvaltning och som enligt bestämmelser eller föreskrifter inte ska handläggas och avgöras av Polisyrkeshögskolans styrelse eller som enligt högskolans reglemente inte ska handläggas och avgöras av någon annan tjänsteman vid Polisyrkeshögskolan.

Polisyrkeshögskolan är Finlands enda polisläroinrättning. Polisyrkeshögskolan som fokuserar på polisutbildning, forskning och utveckling sorterar under inrikesministeriet.

Ytterligare information:
Tuija Saari, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 566, [email protected]

 
Tillbaka till toppen