Hoppa till innehåll

Arbetsminister Satonen: Lagberedningen för att utveckla medlingssystemet fortsätter, jag hoppas att löntagarorganisationerna gör ytterligare interna utredningar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2024 12.35 | Publicerad på svenska 22.3.2024 kl. 13.37
Pressmeddelande
arbetsminister Arto Satonen
arbetsminister Arto Satonen

Statssekreterare Mika Nykänen har rapporterat resultaten av sin utredning om förutsättningarna för att inleda förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen till både statsminister Petteri Orpo och arbetsminister Arto Satonen. Enligt rapporten anser organisationerna att det är nödvändigt att skapa en gemensam avtalsbaserad arbetsmarknadsmodell. En del organisationer har dock förhandsvillkor för att inleda förhandlingar.

Enligt arbetsminister Satonen fortsätter lagberedningen för att utveckla medlingssystemet planenligt i en arbetsgrupp på trepartsbasis, i enlighet med slutsatserna av statssekreterare Nykänens utredning. Avsikten är att en proposition om detta ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2024.

”Utifrån den rapport som jag fått av statssekreterare Nykänen verkar det inte finnas förutsättningar för organisationerna att snabbt inleda interna förhandlingar om en exportdriven finländsk arbetsmarknadsmodell. Om organisationerna kommer överens om saken sinsemellan är det dock möjligt att utveckla verksamhetsmodellen på ett bredare plan än enbart genom lagstiftning. Därför har jag bett OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto och Tehys ordförande Millariikka Rytkönen att mer ingående utreda synpunkter och möjligheter som förs fram inom löntagarorganisationerna. Jag hoppas att ordförandena Murto och Rytkönen lyckas reda ut ett sätt att samla alla löntagarorganisationer som deltog i tvåpartsförhandlingarna hösten 2023 kring samma bord för att förhandla fram en gemensamt godkänd och hållbar arbetsmarknadsmodell för Finland. På så sätt är alla arbetsmarknadsparter mer engagerade i den nya arbetsmarknadsmodellen”, sade arbetsminister Satonen.

Arbets- och näringsministeriet informerade tidigare i dag att statssekreterare Nykänens utredning om förutsättningarna för fortsatta förhandlingar om den finländska arbetsmarknadsmodellen är klar.

Mer information:
Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 321