Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

En miljon euro för projekt inom cirkulär ekonomi – målet är nya innovationer och samarbete mellan olika sektorer 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2021 14.43
Pressmeddelande
Kuvassa taimi kolikkokasassa

Arbets- och näringsministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för fem projekt inom cirkulär ekonomi. Finansieringen ska starta olika samarbetsprogram mellan den privata och offentliga sektorn som gynnar cirkulär ekonomi samt stöder innovationer och kompetens.

Fram till den utsatta tiden 4.6.2021 lämnades totalt 25 ansökningar in. Vid valet av projekt som ska finansieras betonade arbets- och näringsministeriet hur projektet främjar cirkulär ekonomi genom att föra den vidare från grundutredningarna till följande skeden, vilket samarbete projektet skapar och vilka konsekvenser projektet har regionalt, nationellt eller internationellt.

Aktörer och projekt som finansieras: 

•    GBC Suomi ry, Kompetenscentrum för cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen 2.0 (84 000 euro)
•    Yrkeshögskolan Haaga-Helia, CCEF – Climate & Circular Economy Factory (375 802 euro)
•    Stiftelsen för Pemars sanatorium sr, PARANTOLA – kompetenscentrum för förnyande byggd miljö (207 213 euro)
•    Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, synbio inom cirkulär ekonomi (175 000 euro)
•    Åbo yrkeshögskola Ab, kompetensplattform inom cirkulär ekonomi för konsumenter (123 750 euro).

Syftet med projekten är att skapa nya verksamhetsmodeller, affärsverksamhet och arbetsplatser. Främjande av cirkulär ekonomi är ett av regeringens mål för att stödja omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. 

Ytterligare information:
Ulla Palander, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9235
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242
 

 
Tillbaka till toppen