Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

En samarbetsgrupp ska samordna utvecklandet av statsrådets försörjningsberedskapsverksamhet

Arbets- och näringsministeriet
30.9.2021 13.15
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillsatte en ny samarbetsgrupp för försörjningsberedskapen. Gruppen ska bistå ministeriet i att samordna utvecklings- och beredskapsåtgärderna för försörjningsberedskapen på statsrådsnivå. Samarbetsgruppens mandatperiod är 1.10.2021–30.9.2024.

Gruppens ordförande är överdirektör Antti Neimala och vice ordförande industrirådet Eeva Vahtera från arbets- och näringsministeriet. 

Om försörjningsberedskapsverksamheten har gjorts flera utredningar under covid-19-pandemin. Att tillsätta en samarbetsgrupp är också delvis ett svar på de rekommendationer och utvecklingsförslag som framförts i utredningarna.

Den grupp som utvärderat Försörjningsberedskapscentralens verksamhet lade våren 2021 fram en rekommendation om utveckling av samarbetet mellan olika aktörer inom statsrådet. Enligt arbets- och näringsministeriet som tog emot utvärderingen kommer rekommendationen att ytterligare effektivisera statsrådets gemensamma beredskap, utvecklandet av försörjningsberedskapen och samordningen av beredskapsåtgärderna. 

Enligt lagen om tryggande av försörjningsberedskapen är det arbets- och näringsministeriet som ansvarar för att utveckla försörjningsberedskapen och samordna beredskapsåtgärderna. Varje ministerium ska utveckla försörjningsberedskapen inom sitt eget ansvarsområde. Den nya förvaltningsövergripande samarbetsgruppen för försörjningsberedskap bidrar till dessa samordnande uppgifter.

Samarbetsgruppen ska bland annat främja bytet av information på statsrådsnivå och samordna försörjningsberedskapsfrågor, medverka i att se över och revidera statsrådets målbeslut om försörjningsberedskapen samt kartlägga behoven att utveckla lagstiftningen om försörjningsberedskapen på kort och lång sikt. 

Gruppens övriga medlemmar är beredskapschef Antti Ellonen (kommunikationsministeriet), konsultativa tjänstemannen Riitta Ukkonen (jord- och skogsbruksministeriet), ledande sakkunnig Niina Puolusmäki (justitieministeriet), regeringsrådet Juho-Antti Jantunen (undervisnings- och kulturministeriet), enhetschef Tarja Jaakkola (försvarsministeriet), konsultativa tjänstemannen Eero Kytömaa (inrikesministeriet), konsultativa tjänstemannen Merja Rapeli (social- och hälsovårdsministeriet), beredskapschef Timo Saastamoinen (finansministeriet), överinspektör Jyrki Pohjolainen (arbets- och näringsministeriet), beredskapschef Sampo Kemppainen (statsrådets kansli), biträdande avdelningschef Leena Gardemeister (utrikesministeriet), regeringsrådet Kirsi Martinkauppi (miljöministeriet). Varje medlem har en ersättare från sin egen organisation.

Till gruppen hör också sakkunnigmedlemmar som är förvaltningsdirektör Rain Mutka från Försörjningsberedskapscentralen, enhetschef Miikka Salonen från Cybersäkerhetscentret, direktör Pietari Pentinsaari från Transport- och kommunikationsverket Traficom och generalsekreterare Petri Toivonen från Säkerhetskommitténs sekretariat.

Ytterligare information:
Antti Neimala, överdirektör, ANM, tfn 029 504 7039
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3581
 

Tillbaka till toppen