Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Företagare kan få temporärt arbetsmarknadsstöd i januari–februari 2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 15.15
Pressmeddelande

Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på lindrigare villkor än normalt på grund av coronaviruspandemin. På grund av det försämrade coronaläget förlängs den temporära ändringen. Republikens president stadfäste lagändringen den 28 januari 2022 och den träder i kraft den 31 januari 2022.

En person som har varit sysselsatt på heltid som företagare har i regel rätt till arbetslöshetsförmån när företagsverksamheten har upphört helt och hållet. Under coronatiden har företagare temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd, om heltidsarbetet har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronapandemin. 

Villkor för erhållandet av temporärt arbetsmarknadsstöd är att

  • företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 103,92 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Erhållandet av stöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör.

Anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån senast den 15 februari 2022

På basis av den temporära ändringen kan arbetsmarknadsstöd betalas för tiden januari–februari 2022. Ändringen gäller till utgången av februari 2022. Betalning av arbetsmarknadsstöd till en person förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och att byrån ger Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd. Därefter kan företagaren ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Folkpensionsanstalten.

Företagare som ansöker om arbetsmarknadsstöd ska anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån senast den 15 februari 2022 för att arbetsmarknadsstöd ska kunna betalas för hela januari och februari. Närmare anvisningar kommer att finnas på arbets- och näringstjänsternas webbplats.

Den första motsvarande temporära ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft den 8 april 2020 och dess giltighetstid förlängdes flera gånger under den fortsatta coronaviruspandemin. Den senaste temporära ändringen gällde till och med den 30 november 2021.

Mer information:

Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372 (frågor till arbetsministern)
Timo Meling, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9084 (mediernas frågor om arbetsmarknadsstöd)
 

 
Tillbaka till toppen