Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I april fanns det 246 100 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2023 8.02
Pressmeddelande
I slutet av april fanns det sammanlagt 246 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 400 fler än ett år tidigare.

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 7 400 personer. I april anmäldes 74 400 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 170 300 lediga jobb, vilket är 70 400 färre än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken fanns det i slutet av april sammanlagt 246 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 400 fler än ett år tidigare och 7 700 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 138 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 8 700 fler än i april föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av april fanns det i hela landet 24 600 permitterade, vilket är 1 200 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 19 000, vilket är 2 400 fler än i april i fjol. Från och med mars minskade antalet permitterade på heltid med 3 900.

Antalet långtidsarbetslösa var 84 700

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 84 700, vilket är 12 300 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 92 500, det vill säga 2 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 400 fler än i april i fjol, dvs. sammanlagt 25 100. I januari–april avslutades i genomsnitt 57,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Under april månad anmäldes 74 400 nya lediga jobb, det vill säga 36 800 färre än i april förra året. Allt som allt fanns det i april 170 300 lediga jobb, vilket är 70 400 färre än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 117 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 300 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 17 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 222 000, vilket är 29 000 fler än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,7 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas och kommunförsökens kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik definieras en arbetslös som en person som inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt genom företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Tillbaka till toppen