Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I december fanns det 260 400 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av december. Totalt 260 400, en minskning på 14 900 för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 14 900 personer. I december anmäldes 72 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 129 500 lediga jobb, vilket är 35 000 färre än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av december sammanlagt 260 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 14 900 färre än ett år tidigare och 25 600 fler än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 140 600 kunder inom kommunförsöken, vilket är 4 100 färre än i december föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av december fanns det i hela landet 29 600 permitterade, vilket är 4 400 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 23 600, vilket är 1 800 färre än i förra december. Från november ökade antalet permitterade på heltid med 9 700.

Antalet långtidsarbetslösa var 86 200

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 86 200, vilket är 21 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 96 000, det vill säga 9 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 000 färre än i förra december, dvs. sammanlagt 28 100. I januari–december avslutades i genomsnitt 61,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

I december anmäldes 72 600 nya lediga jobb, det vill säga 17 900 färre än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 129 500 lediga jobb, vilket är 35 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 107 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 000 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 10 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,5 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 187 000, vilket är samma antal som ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Tillbaka till toppen