Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I november fanns det 234 800 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av november. Totalt 234 800, en minskning på 17 900 för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 17 900 personer. I november anmäldes 73 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 135 600 lediga jobb, vilket är 32 600 färre än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av november sammanlagt 234 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 17 900 färre än ett år tidigare och 2 500 fler än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 129 300 kunder inom kommunförsöken, vilket är 5 700 färre än i november föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 19 700 permitterade, vilket är 8 100 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 13 900, vilket är 4 800 färre än i november i fjol. Från oktober ökade antalet permitterade på heltid med 3 000.

Antalet långtidsarbetslösa var 86 100

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 86 100, vilket är 20 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 90 300, det vill säga 9 500 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 300 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 23 200. I januari–november avslutades i genomsnitt 62,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,1 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

I november anmäldes 73 100 nya lediga jobb, det vill säga 20 000 färre än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 135 600 lediga jobb, vilket är 32 600 färre än för ett år sedan.

I slutet av november deltog 117 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 700 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 62 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,7 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än i november i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 164 000, vilket är samma antal som ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,7 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.


Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Tillbaka till toppen