Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande

Arbets- och näringsministeriet
26.10.2021 8.21
Pressmeddelande
I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande. På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande sjunkit med 50 500.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 50 500 personer. I september anmäldes 96 500 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 170 300 lediga jobb, vilket är 67 300 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av september sammanlagt 265 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 50 500 färre än ett år tidigare, men 39 300 fler än för två år sedan i september. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 700. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 143 200 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av september fanns det i hela landet 31 500 permitterade, vilket är 42 100 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 100, vilket är 35 700 färre än i september i fjol. Från och med augusti minskade antalet permitterade på heltid med 3 500.

Antalet långtidsarbetslösa var 109 400

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 109 400. Detta är 28 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 101 800, det vill säga 11 700 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 700 färre än i september i fjol, det vill säga sammanlagt 29 400. I januari–september avslutades i genomsnitt 60,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,6 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Antalet nya lediga jobb som anmäldes under september månad var 96 500, det vill säga 38 500 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 170 300 lediga jobb, vilket är 67 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av september deltog 110 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 7,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 17 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,5 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än i september i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 191 000, vilket är 11 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html/

Mer information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050, [email protected]

Tillbaka till toppen