Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utländska experter som rekryteras av tillväxtföretag får snabbt komma till Finland

Arbets- och näringsministeriet
30.11.2016 9.55
Pressmeddelande

Mellan tillväxtföretagen råder det hård konkurrens om de bästa experterna inom den egna branschen, och förutom i Finland och EU söker företagen efter experter även i resten av världen. Utöver spetsföretag inom spelbranschen är också mindre företag som eftersträvar snabb tillväxt med i konkurrensen om experterna.

I sådana mindre företag kan redan några viktiga experters arbetsinsats eller avsaknaden av denna ha en betydande inverkan på tillväxten.

I det paket för företagande som regeringen godkände i våras ingår flera åtgärder som ska stärka Finlands ekonomiska tillväxt och välfärd.  Att utveckla systemet med uppehållstillstånd för utländska experter ingår i en helhet med vilken regeringen strävar efter att den reglering som berör företagen ska bli smidigare och att det ska råda sådana förhållanden att företagen har möjligheter till hållbar tillväxt och bättre konkurrenskraft.

I internationell jämförelse går det redan snabbt för specialister att få komma till Finland. Under det gångna året har processerna setts över för att de ska vara så klara och bekanta som möjligt för tillväxtföretag som rekryterar specialister.

Den process som är avsedd för ansökan om uppehållstillstånd för specialister är en betydelsefull möjlighet för tillväxtföretagen. När uppehållstillstånd fås utan dröjsmål, kan den rekryterade experten komma till Finland och börja jobba hos företaget så snabbt som möjligt. En person som rekryteras till ett företag betraktas som en specialist, om han eller hon kan påvisa expertis samt har en bruttolön på minst cirka 3 000 euro i månaden och en högskoleexamen. Om det inte finns högskoleutbildning inom en bransch som kräver specialkunnande, t.ex. inom IT-sektorn där utvecklingen går snabbt framåt, är det viktigt att kunna motivera hur specialistkriterierna uppfylls.

Handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar underlättas av att det sedan mitten av november har varit möjligt att ansöka om uppehållstillstånd elektroniskt via webbtjänsten enterfinland.fi.

Fram till slutet av året är det Migrationsverket som beviljar det första uppehållstillståndet och polisen som beviljar fortsatt uppehållstillstånd. Från ingången av 2017 hör alla uppehållstillståndsärenden till Migrationsverket, vilket bedöms påskynda handläggningen av ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd.

Centrala aktörer samarbetar för att utveckla kommunikationen och informationen om dessa frågor. Vid inrikesministeriet pågår dessutom ett lagstiftningsprojekt med målet att möjliggöra beviljande av uppehållstillstånd även på den grunden att en utlänning grundar ett tillväxtföretag i Finland eller placerar i företag som är verksamma i Finland. Dessutom kommer uppehållstillståndsprocessen för specialister att göras ännu smidigare. Avsikten är att en regeringsproposition ska lämnas till riksdagen senast under hösten 2017.

Tillväxtföretag och experter möts vid evenemanget Slush, där också arbets- och näringsministeriet och Team Finland vid Team Finlands monter berätta om sina tjänster.

Ytterligare upplysningar:
Eija Laineenoja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7099
Elina Immonen, ledande sakkunnig, inrikesministeriet (lagstiftningsprojektet), tfn 029 548 8593

Ansökan om uppehållstillstånd för specialister på Migrationsverkets webbplats: http://www.migri.fi/att_arbeta_i_finland/arbetstagare_och_arbet/specialist
Migrationsverkets elektroniska webbtjänst: https://enterfinland.fi/eServices

 
Tillbaka till toppen