Hoppa till innehåll

Katri Väänänen ny konsumentombudsman och överdirektör för ansvarsområdet för konsumentfrågor vid KKV

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 13.36
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 4 oktober 2018 juris kandidat, vicehäradshövding Katri Väänänen till överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för en femårsperiod som inleds den 15 oktober 2018. Överdirektören har som uppgift att leda verksamheten inom ansvarsområdet för konsumentfrågor vid Konkurrens- och konsumentverket. Överdirektören är även konsumentombudsman.

För närvarande är Katri Väänänen enhetschef inom ansvarsområdet för konsumentfrågor vid KKV. Under åren 2013–2018 har hon arbetat vid KKV som jurist, som insatsområdesansvarig och som vikarierande enhetschef samt som chef för den enhet som bedriver konsumentupplysning och konsumentfostran. Under åren 2002–2012 arbetade hon som jurist vid Konsumentverket och övergick till Konkurrens- och konsumentverket när det inrättades 2013.

Över 16 års erfarenhet av konsumentfrågor ger Väänänen en god uppfattning om de olika förväntningar som riktas mot konsumentombudsmannen och de möjligheter som uppgiften innebär. Tack vare hennes grundliga kännedom om konsumentfrågor kan hon ta sig an verksamheten inom ansvarsområdet för konsumentfrågor på ett strategiskt och utvecklande sätt. Hon har också en klar uppfattning om kommunikationens betydelse i uppgiften.

Tjänsten som överdirektör vid KKV blev ledig, när den dåvarande överdirektören Antti Neimala blev utnämnd till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets avdelning för sysselsättning och fungerande marknader fr.o.m. den 13 augusti 2018. Den lediga tjänsten söktes inom utsatt tid av tre personer.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
Katri Väänänen, Konkurrens- och konsumentverket, tfn 029 505 3192 (överdirektör fr.o.m. 15.10.2018)