Hoppa till innehåll

Ledningen av Team Finland-nätverket och dess verksamhet utomlands förnyas

arbets- och näringsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 18.01 | Publicerad på svenska 17.6.2024 kl. 10.02
Pressmeddelande

Strukturen på ledningen av Team Finland-nätverket i Finland förnyas och nätverkets verksamhet utomlands integreras i utrikesförvaltningen. Förändringen ska ske stegvis och i samarbete med näringslive

Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande fastställde den 14 juni 2024 att strukturen på ledningen av Team Finland-nätverket i Finland ska förnyas och att Business Finlands verksamhet utomlands ska integreras i utrikesförvaltningen. Förändringen gäller inte den inhemska FoUI-finansieringen eller den digitala servicevägen i Finland och finansieringen av den.  

Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ansvarar för verkställandet av beslutet. Man kommer att utse en extern utredare för genomförandet och en ministeriearbetsgrupp som stöd för utredaren. I arbetsgruppen deltar representanter från arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, Business Finland och näringslivet. 

Genomförandet kommer att ske stegvis och under en tillräckligt lång tid så att man kan säkerställa att företagstjänsterna fungerar smidigt. Behovet att ändra lagstiftningen utreds genom en separat utredning. 

Arbets- och näringsministeriets och utrikesministeriets tjänstemannagrupp utredde hösten 2023 möjligheterna att förnya Team Finlands ledning och verksamhet (de offentliga aktörernas nätverk för exportfrämjande) och hörde i samband med det representanter för näringslivet. Arbetsgruppen föreslog lösningar som ska förbättra nätverkets resultat och effekt. Ministrarnas beslut baserar sig på de här utredningsresultaten och på målet i fråga om exportfrämjande i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Mer information: 

utrikesministeriet
Jarno Syrjälä, understatssekreterare, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 205,
Janna Rantanen, specialmedarbetare, tfn +358 295 351 054

arbets- och näringsministeriet

Sampsa Nissinen, industriråd, tfn +358 295 047 189
Teemu Hartikainen, specialmedarbetare, tfn +358 295 047 296 
Ministeriernas e-postadresser har formen [email protected].