Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto: Ekonomin och den sociala dimensionen går hand i hand

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2023 12.11
Pressmeddelande

Arbetsminister Tuula Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto den 26–27 maj 2023. Vid mötet diskuteras EU:s sociala dimension, den gröna och digitala omställningens konsekvenser för arbetsmarknaden, investeringar i kompetens och utbildning samt barnfattigdom.

Mötet är en fortsättning på det sociala forumet i Porto i maj 2021. EU:s ledare bekräftade då sitt åtagande att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. De rättigheter och skyldigheter som ingår i pelaren stöder en fungerande och rättvis arbetsmarknad. Även Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och arbetsmarknadens parter har förbundit sig till det sociala åtagandet från Porto.

”Genom att stärka den sociala dimensionen stöds välfärden och minskad ojämlikhet i hela unionen. Sociala forumet i Porto erbjuder en möjlighet att stärka den gemensamma viljan att genomföra pelaren för sociala rättigheter på ett övergripande sätt”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

”De kriser som vi har upplevt de senaste åren har understrukit att ekonomin och den sociala dimensionen går hand i hand. Vi måste hålla den sociala dimensionen i centrum för EU:s politik i den omvälvning som den gröna och digitala omställningen medför och i andra framtida utmaningar”, fortsätter minister Haatainen.

Minister Haatainen deltar också i ett annat kringprogram som ordnas i samband med mötet i Porto.

Uppdaterad kompetens och kampen mot fattigdom diskuteras

Ett av mötets huvudteman är Europeiska året för kompetens 2023 som främjar den dubbla omställningen. Med dubbel omställning avses övergång till en grön och digital ekonomi. Målet för temaåret är att uppmuntra personer i arbetsför ålder att identifiera och utveckla sin kompetens samt att hjälpa företag att hitta lösningar för bristen på kompetent arbetskraft.

I Porto diskuteras också fattigdomsbekämpning och i synnerhet barnfattigdom. Den senaste tidens kriser har höjt levnadskostnaderna och konsekvenserna är särskilt betydande för dem som redan tidigare kämpar med försörjningen. 

Ett betydande mål också i Finland är att minska barnfamiljers fattigdom, eftersom fattigdomen får följder för utbildningen, hälsan och arbetsmöjligheterna i vuxenlivet. Riskerna för utslagning är förutom generationsöverskridande också kumulativa. Genomförandet av den europeiska barngarantin i Finland baserar sig på den förvaltningsövergripande nationella barnstrategin och dess genomförandeplan som utarbetas för varje regeringsperiod.

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353, [email protected]
Jenni Heikka, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7163, [email protected]
Satu Leino, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3498, [email protected]

 
Tillbaka till toppen