Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Telefonrådgivning till små och medelstora företag om arbetsrättsliga frågor

Arbets- och näringsministeriet
13.5.2020 10.29
Nyhet

Enligt utredningar behöver små och medelstora företag mer information om den reglering som gäller arbetslivet. Genom rådgivning om praxis som gäller vid reglering av arbetslivet och sysselsättning kan man stödja sysselsättning, förebygga motsättningar på arbetsplatsen, förbättra verksamheten på arbetsmarknaden samt öka samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbets- och näringsministeriet finansierar projektet där experter i arbetsrätt ger praktisk rådgivning per telefon. Företagarna i Finland genomför projektet åren 2020 och 2021.

Projektet syftar till att:

  • Öka särskilt småföretagares och små företags medvetenhet och kunnande om rättsliga frågor som gäller arbetslagstiftning, sysselsättning och anställningsförhållande.
  • Sänka tröskeln att sysselsätta genom att erbjuda en rätt och aktuell samt konkret rådgivningstjänst med låg tröskel, och därmed för sin del skapa förutsättningar för att förbättra sysselsättningen i små företag.
  • Förebygga att arbetsrättsliga tvister uppstår.

Telefontjänsten för små och medelstora företag öppnas den 13 maj 2020. Rådgivning ges vardagar klockan 8–16 åtminstone på finska, svenska och engelska samt vid behov även på andra språk för att betjäna invandrarföretagare. Tjänsten är avgiftsfri för företag. Den tillhandahålls alla företag oberoende av medlemskap i företagarorganisationen.

Ytterligare upplysningar:

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 380 6695

Tillbaka till toppen