Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

En utredning om nuläget för lokala avtal ger underlag för det fortsatta arbetet

Arbets- och näringsministeriet 14.2.2020 11.01 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 14.37
Nyhet

En färsk utredning beskriver nuläget för lokala avtal och förutsättningar för att främja det i Finland. Utöver den rättsliga ramen kartlägger utredningen även de olika parternas erfarenheter av praktiska utmaningar och möjligheter som gäller lokala avtal.

Utredningen innehåller en översikt av kollektivavtalssystem och lokala avtal i de övriga nordiska länderna, Nederländerna och Tyskland. I utredningen jämförs bland annat lönebildning samt arbetstider och flextider.

Effekterna av fler lokala avtal på samhällsekonomin och sysselsättningen granskas i ljuset av forskningslitteratur i utredningen. Effekterna av fler lokala avtal på produktiviteten och sysselsättningen beror enligt studier på hur avtalen genomförs och hur företagen och arbetsmarknaden anpassar sig till förändringen.

Utredningen har utarbetats utifrån arbetet av underarbetsgrupp 7 för främjandet av sysselsättningen. Den innehåller inga förslag på hur lokala avtal kan främjas. Underarbetsgruppen inleder sin beredning av förslag i början av 2020.

Ytterligare upplysningar:
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 001
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 247

Tillbaka till toppen