Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Tidsbegränsat bränslestöd till transportföretag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 14.08
Pressmeddelande

Regeringen föreslår den 2 juni 2022 en lag om tillfälligt bränslestöd till transportföretag. Stödet ska kompensera den plötsliga höjningen av priset på flytande bränslen som började i februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina. Stödet ska omfatta gods- och persontransporter på landsväg.

Lagen omfattar alla former av bränsle och elenergi med undantag för brännolja som inte får användas i trafiken. Prisutvecklingen har gjort att företagen inom transportsektorn hamnat i en svår situation, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap.

Stöd ska kunna erhållas för tre månader (februari–april 2022). Stödet ska täcka fem procent av bränslekostnaderna för dessa månader. Utgångsvärdet för beräkningen av ersättningen är det genomsnittliga bränslepriset enligt Statistikcentralen.

Lagförslaget utgör en del av den finansieringshelhet som riktas till företagen inom transportsektorn. Den föreslagna lagen träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Det föreslås att Statskontoret ska vara statsbidragsmyndighet. Stödet kan sökas i november 2022.

Mer information:
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
 

 
Tillbaka till toppen