Hoppa till innehåll

Tommi Huttunen utnämnd till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.14
Pressmeddelande
Tommi Huttunen

Statsrådet utnämnde Tommi Huttunen till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax vid sidan av sin egen tjänst för tiden 1.4.2023–31.12.2024.

Tommi Huttunen har mångsidig och omfattande erfarenhet av ledarskap med tanke på uppgiften. Han har varit direktör för ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sedan 2017. Dessutom har Huttunen varit tillfällig överdirektör för NTM-centralen i Norra Savolax sedan oktober 2022. Tidigare har Huttunen arbetat som chef för gruppen för lokaler och upphandling vid närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret), som förvaltningsdirektör vid NTM-centralen i Norra Savolax och som förvaltningschef för Savolax-Karelens vägdistrikt. Han är diplomingenjör.

Uppgiften som överdirektör för NTM-centralen i Norra Savolax blev ledig på grund av att den tidigare överdirektören sade upp sig. Direktörerna för ansvarsområden vid NTM-centralen i Norra Savolax ombads anmäla sitt intresse för uppgiften som överdirektör. Det kom in två anmälningar inom utsatt tid. 

Till överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral förordnas någon av centralens direktörer för ett ansvarsområde. Direktören sköter överdirektörens uppgift vid sidan av sin egen tjänst. Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås samt är ordförande i centralens ledningsgrupp.


Ytterligare information:
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4215