Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Webbplatsen med sysselsättningsöversikter åter tillgänglig

Arbets- och näringsministeriet 27.5.2019 15.19
Nyhet

Den offentliga webbplatsen med sysselsättningsöversikter står åter till förfogande.

Det finns på adressen www.temtyollisyyskatsaus.fi. De nyaste uppgifterna, dvs. de som gäller sysselsättningsläget i april, har lagrats där. Utöver den nationella översikten finns där också sysselsättningsöversikter från samtliga NTM-centralers områden. Från webbplatsen kan man få de statistiska uppgifter som ingår i översiktens diagram också i tabellform. Sysselsättningsöversikterna publiceras på webbplatsen alltid den dag då uppgifterna offentliggörs.

Ytterligare information:

Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 

Tillbaka till toppen