Hoppa till innehåll

Verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi bearbetas för gruvindustrins behov

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2022 10.06 | Publicerad på svenska 24.3.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har inlett ett projekt för att utnyttja verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi vid omställningen inom gruvindustrin. Till nationell samordnare som ska stödja arbetet har utnämnts Jutta Kaisanlahti vid NTM-centralen i Lappland.

Samarbetet mellan gruvindustrin och olika intressegrupper inleds med workshoppen ”Raakku rahaksi” den 28 mars 2022. Vid workshopen dryftas vilka aktörer, vilka åtgärder och vilket kunnande som behövs för att bidra till en hållbar cirkulär ekonomi inom gruvindustrin.

Globalt sett erbjuder gruvdriftens cirkulära ekonomi en affärspotential på flera miljarder euro, och även i Finland en affärspotential på flera miljoner euro. Reformbehovet är systemiskt och förutsätter samarbete. Projektets primära mål är att man på ett mångsidigt sätt ska kunna återvinna gråberg och anrikningssand som uppkommer inom gruvindustrin. Syftet är också att främja utvecklingen av ny affärsverksamhet och en hållbar förnyelse av verksamhetsfältet. Även små framsteg kan medföra stora besparingar med tanke på miljöer i naturtillstånd och behovet av marktäkt på andra håll.

En systemisk utveckling av gruvindustrin mot en hållbar cirkulär ekonomi bidrar till en större investeringsvilja, till den tekniska utvecklingen och till EU:s självförsörjningsgrad i fråga om råvaror. Utmaningar som hänför sig till råvaror är globala. Det finns efterfrågan på nya goda lösningar och kunnande också utanför Finland.

Enligt Statistikcentralens uppgifter från 2019 uppkom cirka 75 procent av avfallet i Finland i samband med gruvdrift och utvinning. Gråberg och anrikningssand som uppkommer inom gruvindustrin har en betydande statistisk inverkan vid bedömningen av den cirkulära ekonomins framsteg i Finland. Det projektarbete som nu inleds är ett led i arbets- och näringsministeriets insatser för att genomföra det nationella strategiska programmet för cirkulär ekonomi.

Till stöd för arbetet tillsätts en nationell samordningsgrupp, och arbetslivsprofessor Hannele Pokka har lovat att bli ordförande för den. Avsikten är att den nationella samordnarens slutrapport och förslag till fortsatta åtgärder ska publiceras i november 2022.

Ytterligare information:
Jutta Kaisanlahti, nationell samordnare, ledande sakkunnig, NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 037 011
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 242