Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Webbplatsen Strukturfonder.fi har förnyats så att den motsvarar den nya programperioden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2022 12.43 | Publicerad på svenska 26.1.2022 kl. 16.09
Pressmeddelande
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027

Den nya webbplatsen strukturfonder.fi samlar information om den nya programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik. Webbplatsens funktioner och struktur har förbättrats och utseendet följer programperiodens visuella profil.

”EU:s nya programperiod håller på att inledas och programarbetet stöds nu också av den nya webbplatsen. Webbtjänsten riktar sig till alla som arbetar med eller är intresserade av EU:s regional- och strukturpolitik. På webbplatsen finns täckande information, såsom anvisningar för ansökan om stöd och stödtagarna samt projektresultaten”, berättar regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius från arbets- och näringsministeriet.

I delen Verksamhet i regionerna på webbplatsen finns regionvis information om aktuella frågor som hänför sig till den nya programperioden, prioriteringarna i de utvecklingsåtgärder som finansieras på landskapsnivå samt om ansökan om finansiering. 

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 EU:s regional- och strukturpolitiska program syftar till att reformera näringsstrukturen i regionerna, förbättra sysselsättningen och kompetensen samt öka delaktigheten. Finansieringen kommer från tre fonder som kompletterar varandra: Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (FRO).

Webbtjänsten finns inledningsvis på finska och svenska. De engelskspråkiga sidorna publiceras senare under våren 2022. 

Ytterligare information:
Tapani Kojonsaari, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7070
Leena Lyra, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9289
Suvi-Maaria Kerttula, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7066

 
Tillbaka till toppen